Thực trạng mới thu gom được 17% nước thải sinh hoạt

   Hôm nay (4/6), Quốc hội bắt đầu nội dung chất vấn và trả lời chất vấn với 4 bộ trưởng, trưởng ngành. Nội dung chất vấn diễn ra trong 2,5 ngày. Từ thông tin đại biểu nêu cả nước mới thu gom nước thải sinh hoạt đạt tỷ lệ 17%; 30,3% cụm công nghiệp, 16,1% làng nghề có hệ thống xử lý nước thải tập trung, Bộ trưởng TN&MT Đặng Quốc Khánh thừa nhận thực trạng đúng như đại biểu phản ánh.
 
   Bốn nhóm lĩnh vực được các Đại biểu Quốc hội lựa chọn chất vấn gồm: Tài nguyên và môi trường, kiểm toán, công thương, văn hóa – thể thao và du lịch. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh sẽ đăng đàn đầu tiên, đây cũng là lần đầu ông trả lời chất vấn trước Quốc hội kể từ khi đảm nhận cương vị tư lệnh ngành tài nguyên, môi trường.
 
   Nhóm vấn đề chất vấn gồm các nội dung: Việc quản lý, khai thác, bảo vệ tài nguyên biển quốc gia. Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an ninh nguồn nước; giải pháp phòng, chống tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu, suy giảm, ô nhiễm nguồn nước. Giải pháp nghiên cứu, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng và tài nguyên, khoáng sản quý hiếm.
 
   Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.
 
 
   Nguồn: vietnamnet.vn/bo-truong-tnmt-thuc-trang-moi-thu-gom-duoc-17-nuoc-thai-sinh-hoat-2287526.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *