Phân tích môi trường

Dịch vụ phân tích môi trường: phân tích mẫu nước, phân tích mẫu đất và phân tích mẫu khí.

    Để đánh giá được đúng chất lượng môi trường của các xưởng sản xuất, công ty và nhà máy, ngoài việc lấy mẫu đại diện thì phân tích mẫu chiếm 85% kết quả chất lượng chất thải. Hiểu được điều đó, Công ty chúng tôi luôn đi đầu về công nghệ cũng như trang thiết bị phân tích hiện đại như HPLC, AS, GC MS/MS…vv cùng các máy phụ trợ khác. Năm 2012 phòng phân tích của Công ty đã được chứng nhận ISO 17025-2005 (Vilas) cùng với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi luôn đáp ứng được những chỉ tiêu phân tích khó và phức tạp nhất.
vilas.png

    Nếu chúng ta quan tâm đến sự chính xác của kết quả phân tích thu được thì rõ ràng rằng sự quan tâm đó phải liên tục suốt cả quá trình từ lúc thu mẫu cho đến khi công bố kết quả phân tích. 

Sự chính xác của các kết quả phụ thuộc vào những yếu tố sau đây:

    – Quy trình lấy mẫu phải thu được mẫu có tính đại diện.
    – Mẫu không bị nhiễm bẩn hoặc bị thay đổi thành phần trong quá trình cất giữ.
    – Không có sự nhiễm bẩn mẫu bên trong phòng thí nghiệm hoặc trong thời gian phân tích.
    – Hạn chế tới mức thấp nhất mất mát trong quá trình chuẩn bị mẫu (phân huỷ, tách hóa học, làm giàu…).
    – Không có sự ngăn cản trong bước phân tích sau cùng từ các thành phần khác trong mẫu.
    – Các kết quả được tính toán một cách chính xác và được lưu trữ cho sự tham khảo trong tương lai.

phong-phan-tich

Những yêu cầu cần thiết trong phân tích môi trường:

    – Tính đại diện của mẫu
    – Lưu giữ mẫu
    – Con đường tới hạn và nhóm tới hạn
    – Các phương pháp phân tích môi trường
    – Lựa chọn phòng thí nghiệm hay phân tích tại hiện trường
    – Lựa chọn phương pháp phân tích thích hợp
    – Bảo hành chất lượng phân tích
    – Các tiêu chuẩn phòng thí nghiệm