Quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường là hoạt động quan trọng trong việc giám sát thường xuyên chất lượng môi trường của nhà máy, xưởng sản xuất và công ty ảnh hưởng đến môi trường.

    Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc quan trắc môi trường, chúng tôi hiểu được mức độ quan trọng của hoạt động và công đoạn khác nhau sẽ có những mẫu thải khác nhau. Vì vậy, hoạt động quan trắc môi trường chúng tôi luôn giám sát và chọn lựa những mẫu mang tính đại diện của từng công đoạn và đo đạc các chỉ tiêu có thể ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.nhiễm nguồn nước là tự sát

    Công ty là một tập thể nhân viên năng động được trang bị máy và thiết bị hiện đại phục vụ cho quá trình quan trắc, chúng tôi luôn hoàn thành tốt và đạt được nhiều niềm tin từ phía khách hàng.

    Các hoạt động quan trắc và phân tích môi trường diễn ra ngoài hiện trường (lấy mẫu, bảo quản mẫu, đo đạc một số thông số không bền) và phân tích trong phòng thí nghiệm. Để thu thập được thông tin cần phải tiến hành một loạt hoạt động bao gồm từ khâu lập kế hoạch, thiết kế chương trình, thiết kế mạng lưới, lấy mẫu, phân tích trong phòng thí nghiệm và xử lý số liệu.
 
quan-trac-moi-truong

 Các chỉ tiêu và đối tượng cần quan trắc:

    Là các thành phần của môi trường, cần ưu tiên các đối tượng là một số thành phần môi trường có tính biến đổi rõ rệt theo không gian và thời gian như:
+ Môi Trường không khí, khí quyển
+ Môi trường nước trong lục địa
+ Môi trường biển và ven bờ
+ Môi trường đất
+ Môi trường chất thải rắn
+ Môi trường tiếng ồn
+ Phóng xạ và điện từ

 Mục đích và mục tiêu:

–         Theo dõi sự biến đổi về chất lượng môi trường môi trường theo thời gian và không gian nhằm đánh giá động thái của môi trường tích lũy các đối tượng theo thời gian

–         Các Mục tiêu cụ thể của hoạt động quan trắc môi trường gồm:

+ Cung cấp đánh giá diễn biến chất lượng môi trường trên quy mô từng vùng trọng điểm, quốc gia, phục vụ việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường, và yêu cầu tức thời của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.
+ Cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ gây ô nhiễm suy thoái môi trường.

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin trong phạm vi quốc gia và quốc tế.

Cấp độ Trong quan trắc môi trường:

         + Phát hiện các dấu hiệu thay đổi của các thông số, thành phần môi trường.

  +  Xác định giá trị định lượng của các thông số , thành phần môi trường đó.

+ Kiểm soát sự thay đổi bằng các biện pháp trong quản lý môi trường.