Hệ thống xử lý nước thải và khí thải tại Nam Định

 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và xử lý khí thải tại Nam Định.

    Những năm gần đây, Nam Định là một trong những tỉnh trở thành điểm đến “hấp dẫn” các nhà đầu tư tập trung về các khu công nghiệp (KCN). Điều này góp phần việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của toàn tỉnh đã đề ra.
kcn nam dinh
Là một tỉnh với nền nông nghiệp phát triển nguồn nước tưới tiêu dồi dào nhưng đang đứng trước nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng Kết quả quan trắc cho thấy tại các sông đầu nguồn cung cấp nước tưới tiêu như sông Hồng đang ô nhiễm. Ô nhiễm môi trường không khí tại các khu đô thị khu công nghiệp đang ngày càng tăng cao với nồng độ khí và bụi vượt quá chỉ tiêu cho phép như CO2, CO, NO2,NO…

   

    + Tại các khu công nghiệp như khu công nghiệp An Xá, Bảo Minh, Hòa xá, có nồng độ bụi vượt chỉ tiêu cho phép từ 7.2-8 lần so với TCVN 5937-1995

    + Các khu vực làng nghề và vùng nông thôn hàm lượng bụi khá cao từ 1.15 – 1.4 lần so với TCVN 5937 1995. Tiếng ồn cũng vượt 1.03 lần so với tiêu chuẩn 5949-1998. Nguyên nhân chủ yếu của ô nhiễm không khí là do các khu công nghiệp hầu hết là chưa có hệ thống xử lý khí thải và thải trực tiếp ra môi trường, do các công trình thi công ,đường xá xuống cấp làm tăng hàm lượng bụi…
xử-lý-nước-thải-sinh-hoạt-2
 Nhằm chung tay với khách hàng bảo vệ màu xanh Nam Định, Môi trường TNT đã phối hợp với các nhà máy để xây dựng hệ thống xử lý nước thải và xử lý khí thải.
 

    Các lĩnh vực hoạt động của Môi trường TNT:

    – Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại Nam Định
    – Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, bui tại Nam Định
    – Quan trắc môi trường Nam Định.
    – Tư vấn lập báo cáo môi trường.
 

    Các dự án Môi trường TNT đã thực hiện tại Nam Định:

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại KCN Quang Minh - Hà Nội

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại Nam Định

Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải tại Nam Định

he-thongxu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat

Hệ thống xử lý nước thải mạ tại KCN Hòa Xá – Nam Định

thap hap thu 2

Lắp đặt tháp xử lý khí thải tại Nam Định

he-thongxu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat

Xử lý nước thải mạ tại Nam Định

becompositexulynuocthai

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải bệnh viện tại Nam Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *