Báo cáo ĐTM

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là công việc đánh giá khả năng tác động tích cực-tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.

Mục đích của việc đánh giá này để chắc rằng các nhà ra quyết định quan tâm đến các tác động của dự án đếm môi trường khi quyết định thực hiện dự án đó không. 

Hiện nay, các quy định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định báo cáo ĐTM trong Thông tư 490/1998/TT-BKHCNMT đã hết hiệu lực. Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 có hiệu lực từ ngày 1/7/2006 có những quy đinh mới. Theo đó, tuỳ thuộc đặc điểm từng dự án, chủ đầu tư có thể phải lập ĐTM chiến lược, báo cáo ĐTM hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường.

danh gia tac dong moi truong.jpg

Hình 1: Họp bảo vệ báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM:

Dự án phải lập báo cáo ĐTM là các dự án: công trình quan trọng quốc gia; dự án có sử dụng một phần diện tích đất hoặc có ảnh hưởng xấu đến khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, các khu di tích lịch sử – văn hoá, di sản tự nhiên, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến nguồn nước lưu vực sông, vùng ven biển, vùng có hệ sinh thái được bảo vệ; dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, cụm làng nghề; dự án xây dựng mới đô thị, khu dân cư tập trung; dự án khai thác, sử dụng nước dưới đất, tài nguyên thiên nhiên quy mô lớn; dự án khác có tiềm ẩn nguy cơ lớn gây tác động xấu đối với môi trường.

danh-gia-dtm

Hình 2: Đánh giá tác động ĐTM

Công việc cụ thể việc lập báo cáo ĐTM:

–      Khảo sát mô tả về hoạt động, thực trạng hoạt động của công ty
–      Tiến hành khảo sát, điều kiện địa lý, địa chất, điều kiện tự nhiên môi trường, KT-XH.
–      Đánh giá hiện trạng môi trường, các nguồn gây ô nhiễm, các yếu tố khí hậu trong khu vực dự án. Công tác bảo vệ môi trường của cơ sở từ khi chuẩn bị xây dựng đến thời điểm hiện tại.
–      Đánh giá tác động, ảnh hưởng sự ô nhiễm đối với môi trường, xã hội  quanh khu vực dự án.-      Xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng, hoạt động. Báo cáo đánh giá các biện pháp phòng ngừa, xử lý chất thải đã và đang sử dụng.
–      Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho giai đoạn xây dựng. Đề xuất phương án quản lý, dự phòng, xử lý thu gom và xử lý rác thải rắn từ hoạt động của dự án.
–      Tham vấn ý kiến cộng đồng, UBND, UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án. (Trong vòng 15 ngày)
–      Xây dựng chương trình giám sát môi trường
–      Kết luận, kiến nghị, cam kết.

Cùng với kinh nghiệm trải qua nhiều năm, Chúng tôi đã Tư vấn lập báo cáo và bảo vệ thành công các dự án lớn nhỏ trong cả nước. Với mong muốn cùng chung tay với khách hàng để bảo vệ môi trường xanh sạch cho dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *