Xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường một công ty tại Long An bị xử phạt

   Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An phát hiện Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (chi nhánh Long An) xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường nên lập biên bản và yêu cầu ngưng ngay hành vi vi phạm. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Long An vừa công bố kết luận thanh tra (số 93/KL-TTr) việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Công ty Japfa Comfeed Việt Nam – Chi nhánh Long An, địa chỉ tại ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức).

   Đơn vị này hoạt động từ năm 2006 với diện tích khoảng 76.774m2, số lượng công nhân khoảng 300 người. Ngành nghề hoạt động: sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản với tổng công suất sản xuất hơn 636 nghìn tấn sản phẩm/năm.

   Theo kết luận thanh tra, vào thời điểm thanh tra, ngày 11.7.2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành lấy mẫu nước đối với 1 mẫu nước sau hệ thống xử lý nước thải (trên đường ống nhựa HDPE đường kính 34mm của Công ty trước khi xả vào kênh nội đồng là rạch Ông Hưu.

Kết quả phân tích nước thải cty japfa Comfeed

   Kết quả phân tích tại phiếu kết quả thử nghiệm số 0698/2023/KS của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên môi trường (Sở TN-MT) mã số mẫu 023072368 đối với mẫu trên có 2 thông số: tổng nitơ vượt 1,53 lần, tổng phốt pho (tính theo P) vượt 1,16 lần so với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, giá trị Cmax cột A (kq = 0,9, kl = 1,2); lưu lượng nước thải 09m3/ngày đêm.

   Kết luận thanh tra xác định, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam đã thực hiện không đúng quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 72 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Vi phạm quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 18 của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7.7.2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

   Thanh tra Sở TN-MT yêu cầu Công ty Japfa Comfeed Việt Nam phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Ngưng ngay việc xả nước thải vượt quy chuẩn ra kênh nội đồng là rạch Ông Hưu; Tiến hành rà soát, cải tạo lại hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo thu gom triệt để nước thải sinh hoạt, xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Tuyệt đối không được xả nước thải chưa qua xử lý hoặc nước thải chưa đạt quy chuẩn quy định ra môi trường dưới bất kỳ hình thức nào.

   Thanh tra Sở TN-MT lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Japfa Comfeed Việt Nam với hành vi vi phạm xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 1,5 lần đến dưới 3 lần trong trường hợp thải lượng nước từ 05m3/ngày đến dưới 10m3/ngày (như nêu trên).

   Thanh tra Sở TN-MT đề nghị Phòng Quản lý môi trường (Sở TN-MT), Phòng TN-MT huyện Bến Lức thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các giải pháp về bảo vệ môi trường của Công ty Japfa Comfeed Việt Nam theo quy định của pháp luật.

 

   Nguồn: daibieunhandan.vn/moi-truong/long-an-cong-ty-tnhh-japfa-comfeed-viet-nam-xa-nuoc-thai-vuot-quy-chuan-ra-moi-truong-i343047/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *