Thực hiện giám sát môi trường xử lý nước thải và bãi rác (Nha Trang) trong năm 2023

   UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản yêu cầu Ban Quản lý Dịch vụ công ích, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ năm 2023 tại Nhà máy xử lý nước thải phía nam, Trạ̣m xử lý nước rỉ rác Lương Hòa, bãi chôn lấp Lương Hòa và bãi rác Rù Rì (cũ).

Trạm xử lý nước rỉ rác
Trạm xử lý nước rỉ rác

   Theo đó, đối với Nhà máy xử lý nước thải phía nam và Trạm xử lý nước rỉ rác Lương Hòa, thực hiện giám sát nước thải trước và sau xử lý, tần suất 4 lần/năm. Tại bãi chôn lấp chất thải rắn Lương Hòa, thực hiện giám sát môi trường không khí xung quanh vị trí khu dân cư Lương Hòa, chất lượng nước dưới đất vị trí bên trong và bên ngoài bãi chôn lấp, tần suất 2 lần/năm. Đối với bãi rác Rù Rì (cũ) đã đóng cửa, thực hiện giám sát chất lượng nước thải tại khu vực đoạn mương tiếp nhận dưới chân bãi rác; giám sát chất lượng không khí, chất lượng nước dưới đất tại vị trí lỗ khoan khu vực nhà hỏa táng phía bắc TP. Nha Trang, tần suất 2 lần/năm.

 

   Nguồn: baokhanhhoa.vn/xa-hoi/moitruong-dothi/202212/nha-trang-thuc-hien-giam-sat-moi-truong-xu-ly-nuoc-thai-va-bai-rac-trong-nam-2023-8273911/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *