Bình Dương: Các dự án nước thải giải ngân ì ạch

   Đã qua nửa đầu năm, tình hình giải ngân vốn đầu tư công của các dự án nước thải tại Bình Dương vẫn chậm chạp. Gần 400 tỷ đồng vốn bố trí trong kế hoạch năm 2022 đang chờ hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, thanh toán khối lượng thi công. Theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý dự án chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương (BQLDA), tổng vốn đầu tư công bố trí trong kế hoạch năm 2022 cho 6 dự án (bao gồm 3 dự án chuẩn bị đầu tư và 3 dự án đang thực hiện) là hơn 393 tỷ đồng và khoảng 118,8 tỷ đồng vốn năm 2021 chưa giải ngân đang đề xuất kéo dài sang năm 2022. Tính đến hết tháng 6/2022, giải ngân vốn đầu tư công các dự án ngành nước thải chỉ đạt vỏn vẹn 9% kế hoạch, tương ứng với giá trị hơn 37,152 tỷ đồng.

   Trong nhóm các dự án đang thực hiện, Dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương (giai đoạn 2) có tỷ lệ giải ngân cao nhất, đạt khoảng 35%, tương ứng với giá trị 26,921 tỷ đồng. Năm 2022, dự án này được bố trí 77,150 tỷ đồng, trong đó có 22,150 tỷ đồng vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022. Theo đại diện BQLDA, nhà thầu đang thực hiện Gói thầu LCB/05 Nâng công suất Nhà máy Xử lý nước thải Thủ Dầu Một. Khối lượng thực hiện đạt 80% theo hợp đồng. Trước đó, việc nhập khẩu máy móc, thiết bị cho Gói thầu chậm trễ do ảnh hưởng dịch Covid-19. Dự kiến Dự án sẽ hoàn thành vào tháng 11/2022.

Ảnh minh họa: Trạm xử lý nước thải tập trung

   Cùng trong nhóm này là Dự án Hệ thống thoát nước bên ngoài hàng rào các khu công nghiệp An Tây – Mai Trung – Việt Hương II. Đã qua nửa đầu năm, Dự án chưa thể giải ngân vốn. Dự án này được phê duyệt gia hạn đến hết năm 2022 và dù năm nay không bố trí kế hoạch vốn, nhưng còn 67 tỷ đồng vốn năm 2021 chưa giải ngân xin kéo dài sang năm 2022 để hoàn thành đầu tư. Chủ đầu tư đang thực hiện thủ tục thanh toán khối lượng còn lại của Gói thầu Tuyến kênh thoát nước số 2 (từ cầu Ông Kỳ đến sông Thị Tính).

   Đối với Dự án Hệ thống thu gom nước thải khu quy hoạch Định Hóa, Dự án được phê duyệt đầu tháng 3/2022. BQLDA đang đấu thầu Gói thầu khảo sát thiết kế ĐHTV/08. Được biết, Dự án được bố trí 38 tỷ đồng năm 2022, tới hết tháng 6 mới giải ngân được 695 triệu đồng, đạt 1,8% kế hoạch.

   Nhóm dự án chuyên ngành nước thải chuẩn bị đầu tư có 3 dự án, được bố trí tổng cộng 210,9 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2022. Trong đó, Dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương được bố trí 129,9 tỷ đồng. Sau 6 tháng, giá trị giải ngân của Dự án đạt 9,53 tỷ đồng, bằng khoảng 7% kế hoạch. Hai dự án còn lại là Dự án Thoát nước và xử lý nước thải khu vực thị xã Bến Cát (vốn bố trí trong kế hoạch 31 tỷ đồng) và Dự án Tổng thể bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án Thoát nước và xử lý nước thải khu vực thị xã Bến Cát (vốn bố trí trong kế hoạch 50 tỷ đồng) giải ngân bằng không.

   Được biết, Dự án Tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Thoát nước và xử lý nước thải khu vực thị xã Bến Cát đang chờ thủ tục điều chỉnh dự án. Dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 5/2021. Do tăng tổng mức đầu tư lên gần 600 tỷ đồng, Chủ đầu tư cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương đang hoàn thiện hồ sơ Dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định để báo cáo UBND tỉnh Bình Dương điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trong khi đó, Dự án Thoát nước và xử lý nước thải khu vực thị xã Bến Cát được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án tháng 12/2019, sử dụng vốn ODA của Chính phủ Hà Lan. Theo BQLDA, nhà tài trợ đang đánh giá lại năng lực của Chủ đầu tư do chuyển đổi chủ đầu tư từ Công ty CP Nước và Môi trường Bình Dương (giai đoạn đầu xin tài trợ) sang BQLDA chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương. Tổng mức đầu tư Dự án khoảng 1.200 tỷ đồng.

   Đối với Dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương, Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 2/2021, sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Thế giới. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang thẩm định tổng mức đầu tư Dự án.

   Ông Lâm Minh Kỳ, Phó Giám đốc BQLDA chuyên ngành nước thải tỉnh Bình Dương cho biết, Ban đang rốt ráo phối hợp với các sở, ngành tỉnh Bình Dương thúc đẩy nhanh tiến trình chuẩn bị đầu tư các dự án. Khâu thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án cần phải thực hiện chặt chẽ theo quy định nên rất mất thời gian. Đối với 3 dự án đang thực hiện, Ban sẽ tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2022 và vốn năm 2021 kéo dài sang năm 2022. Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư, Chủ đầu tư sẽ có đánh giá về tiến trình thực hiện các thủ tục, nếu xét thấy khả năng không đảm bảo tiến độ sẽ đề xuất UBND Tỉnh điều chuyển vốn cho các dự án có nhu cầu vốn cấp bách hơn.

 

   Nguồn: baodauthau.vn/cac-du-an-nuoc-thai-tai-binh-duong-giai-ngan-i-ach-post126139.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.